OrthodoxWiki:Tagalog/Introduksyon

From OrthodoxWiki
Jump to: navigation, search

Hali kayo! Ang OrthodoxWiki ay itinatag noong Nobyembre 2004. Ang OrthodoxWiki sa Pilipinas ay kakatatag pa lamang. Malugod namin kayong inaanyayahan dito.

Ang OrthodoxWiki sa Pilipinas ay...

 • Isang wiki.
 • Isang komunidad. OK lang magpahayag ng opinyong personal basta't nasa lugar at markado.
 • Isang lugar kung saan puwedeng maglahok ang mga Kristiyanong Orthodox ng kanilang kaalaman at pananaw.
 • Isang internasyonal na lugar.
 • Isang lugar na sakop ang lahat ng Kristiyanong Orthodox.
 • Isang ensiklopediya na ang layon ay maglathala ng mga artikulo na magagamit nang libre (at may pagbanggit na galing dito ang artikulo) lalo na para sa edukasyong Kristiyano.
 • Isang lugar na maraming nakababasa - dahil ito ay sinisipi ng mga Orthodox at maging ng mga di-Orthodox.
 • Isang forum na nakatuon sa pagsasalaysay upang makatulong mailarawan o maklaro ang ilang mga batayang isyu sa buhay-Simbahan.
 • Isang forum na may tiyak na kiling.

Kahit na maraming external links ang OrthodoxWiki sa Pilipinas, inaasam namin na ito'y hindi maging talatinginan lang. Ang mga artikulong tulad ng sa ensiklopediya ay mahalagang bahagi ng proyektong ito. Ang batayan talaga ng lahat ng ito ay ang layong pag-isahin ang pangkalahatang kaalaman ng Orthodoxia.

Ang pinakabantog na gamit ng OrthodoxWiki ay ang paglarawan sa mga paksang mahirap ilarawan o nakapaghihiwalay. Ang mga ito ay inilalarawan sa pamamagitan ng pagtatapat ng mga argumentong umaayon at tumututol, at mayroon ding salaysay tungkol sa iba't ibang pananaw ng iba't ibang tao sa paksang tinuturingan. Wala pa talagang tunay na paglalarawan (sa wikang Ingles) ng ilan sa mga kontrobersiyang ito. Tungkol sa mga paksa kung saan wala pang nasasang-ayunan, umaasa ang OrthodoxWiki na ang mga gumagamit nito ay makapag-usap at maisaayos ang mga magulong isyung nagbabantang maghiwalay (at naghihiwalay na nga) sa mga Kristiyanong Orthodox.

Ang OrthodoxWiki sa Pilipinas ay hindi...

 • Isang simbahan.
 • Isang opisyal na organo ng Iglesia Orthodoxa - ang ibig sabihin nito ay hindi ang opisyal na kautusan ng mga lider ng Simbahan ang batayan ng polisiya editoryal ng OrthodoxWiki sa Pilipinas. Ito ay nakikinabang lamang sa kalayaan ng pamamahayag sa bansa kung nasaan ang server nito.
 • Isang pamalit sa kaalaman ng inyong mga pari o obispo.
 • Isang ganap na ensiklopediya - dahil ang OrthodoxWiki ay binubuo pa rin. Ito rin ay isang gawain ng komunidad, ibig sabihin, hindi naman sasang-ayon ang bawat miyembro ng komunidad sa bawat naisulat sa isang artikulo. Sinusubok naming alisin ang anumang erehikal o di-totoo sa mga artikulo, at iginiggit namin sa mga manunulat ng mga artikulo na isulat ang kanilang mga sipi at isiwalat ang mga magkasalungat na interpretasyon nang sa paraang hindi pagmumulan ng away. Ngunit hindi naman namin maitutuwid ang lahat. Kung may makita kayong kulang o mali, paki-ayos na lang! Maari din ninyong sabihin na kayo'y hindi sumasang-ayon sa pahina ng artikulo ukol sa diskusyon.
 • Isang labanan. Malaya kayong magpahayag ng opinyon, pero hindi maaring magbanta, manggulo, o manakot sa mga taong hindi sang-ayon sa iyong mga pananaw. Sa halip, hinihikayat namin ang lahat na mag-usap nang intelihente at magalang.

Wikipedia. Hiram sa Wikipedia ang istruktura, pareho ang software sa Wikipedia, naka-link sa Wikipedia, at nakabatay ang ilang mga artikulo dito sa Wikipedia. Ngunit hindi talaga konektado ang OrthodoxWiki o OrthodoxWiki sa Pilipinas sa Wikipedia o sa Wikimedia Foundation.

Ang Kiling ng OrthodoxWiki

Pakibasa na lang: OrthodoxWikiPh:Punto de Vista

Mga mahalagang pahina

OrthodoxWikiPh:Komunidad
Kategorya:Polisiya ng OrthodoxWiki

Colophon

Gumagamit ang OrthodoxWiki sa Pilipinas ng MediaWiki, isang walastik na wiki engine. Pinamamahalaan ito ni Nekta_rio.
Ang logo ng OrthodoxWiki ay dinibuho at ibinigay ni Zander at may OrthodoxWikiPh:Karapatang-ari ng OrthodoxWiki at ng administrador nito.