OrthodoxWiki:Tagalog/Ina ng Diyos na Pinagpakasakit

From OrthodoxWiki
Jump to: navigation, search

Ang Larawan ng Ina ng Diyos na Pinagpakasakit ay ang isa sa pinakabantog na mga larawan ng Ina ng Diyos. Idinarangal ang larawang ito sa Iglesia Orthodoxa at sa Iglesia Romano-Katolika. Sa Iglesia Romano-Katolika, ang bansag sa larawang ito ay Ina ng Laging-Saklolo, at mayroong debosyon nito sa mga Katolikong simbahan sa Pilipinas tuwing Miyerkules. Ang kapistahan ng larawang ito sa Iglesia Romano-Katolika ay sa ika-27 ng Hunyo.

Sa Iglesia Orthodoxa naman, ang kapistahan nito ay sa ika-anim na Linggo ng Dakilang Pasko (Linggo ng Taong Naipanganak nang Bulag), o kaya'y sa ika-30 ng Abril.

Kasaysayan ng Paglipat ng Larawan sa Kanluran

Ayon sa mga saysay ng Banal na Tradisyon, ang larawang ito ay dinibuho ni San Lukas Ebanghelista. Kinuha ito ng isang mangangalakal sa isla ng Kreta sa Gresya noong 1497, upang dalhin sa Roma. Nang nakapalaot na ang bangka na sinakyan ng mangangalakal, nagkaroon ng malaking bagyo at nanambitan ang mga piloto ng bangka sa Mahal na Ina. Nakarating naman ang bangka ng Italya, at pinasa-pasa ang larawan hanggang maitanghal sa Simbahan ng San Mateo sa Roma, sa gitna ng Simbahan ng San Juan de Letran at Santa Maria Mayora. Simula noon, naging debosyong Romano-Katoliko ang pagdangal sa larawang ito, na binigyan ng pangalang Ina ng Laging-Saklolo.

Simbolohiya

Ang Larawan ng Ina ng Diyos na Pinagpakasakit ay isang larawang kardiotissa, o nagpapakita ng habag. Ito ay isang tipo ng larawan na nagpapakita ng Pagpapakasakit ni Jesu-Kristo at ng masunurin at buong-pusong pagtanggap ng Ina ng Diyos sa mga paghihirap ng Kanyang anak. Ang dalawang anghel sa magkabilaan ni Jesu-Kristo at ng Mahal na Ina ay sina San Miguel at San Gabriel, na may hawak ng mga tanda ng Pagpapakasakit (minsan sibat, o espongha, o mga latigo), at ang Banal na Krus kung saan namatay si Jesus.

Tingnan din