User:Nekta rio

From OrthodoxWiki
Revision as of 09:38, May 13, 2016 by FrJohn (talk | contribs) (Importing from TL)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Tungkol sa akin

Ako si Nekta_rio, isang hamak na alipin. Ako rin ay isang Kristiyanong Orthodox.

Bakit?

Dahil kakaiba ang Orthodoxia - ang kanyang mga awit at dasal ay tunay na swak na swak sa paniniwalang Pilipino. Atin nang gawin ang OrthodoxWiki sa Tagalog. Bisaya din, gusto n'yo?