List of Romanian Saints

From OrthodoxWiki
Revision as of 16:10, February 22, 2007 by Andrew (talk | contribs) (re-add categories)
Jump to: navigation, search

This is a list of Romanian saints.


Hierarch and priests

 • Saint Hierarch Calinic of Cernica, Bishop of Râmnic, (Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului), feast day on April 11
 • Saint Hierarch Ghelasie of Râmeţ Monastery, Archbishop of Transylvania, (Sfântul Ierarh Ghelasie de la Mânăstirea Râmeţ, Arhiepiscopul Transilvaniei), feast day on June 30
 • Saint Hierarch Martyr Irineu Bishop of Sirmium, (Sfântul Ierarh Martyr Irineu, Episcopul Sirmiumului), feast day on April 6
 • Saint Hierarch Pahomie of Gledin, Bishop of Roman. (Sfântul Ierarh Pahomie, Episcopul Romanului), feast day on april 14
 • Saint Hierarch Confessor Elijah Iorest, Metropolitan of Ardeal, (Sfântul Ierarh Mărturisitor Ilie Iorest, Mitropolitul Transilvaniei (Ardeal)), feast day on April 24.
 • Saint Hierarch Joseph the Confessor, Bishop of Maramureş, (Sfântul Iosif Mărturisitorul, Episcopul Maramureşului), feast day on April 24
 • Saint Hierarch Joseph the New of Partoş Monastery, Metropolitan of Timişoara . (Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Mânăstirea Partoş, Mitropolit al Timişoarei). feast day on September 15
 • Saint Hierarch Theotim, Bishop of Tomis, (Sfântul Ierarh Teotim, Episcopul Tomisului), feast day on April 20
 • Saint Hierarch Confessor Sava Brancovici, Metropolitan of Ardeal (Transylvania), (Sfântul Ierarh Mărturisitor Sava Brancivici, Mitropolitul Ardealului) feast dayon April 24
 • The confessor priest John of Galeş, (Preotul Mârturisitor Ioan din Galeş), feast day on October 21
 • Saint Hierarch Gregory IV, the Teacher, Metropolitan of Ţara Românească. (Sfântul Ierarh Grigorie IV Dacălul, Mitropolitul Tării Românesti), feast day on June 22
 • Saint Hierarch Niceta, Bishop of Remesiana, (Sfântul Ierarh Niceta, Episcopul de Remesiana), feast day on June 24
 • Saint Hierarch Leontie, bishop of Rădăuţi, (Sfântul Ierarh Leontie, Episcop de Rădăuţi) feast day on July 1
 • The Confessor Priest Moses Măcinic of Sibiel, (Preotul Mărturisitor Moise Măcinic, din Sibiel), feast day on October 21
 • Saint Hierarch Niphon, Patriarch of Constantinopol, and Metropolitan of Ţara Românească, (Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului şi Mitropolit al Tări Româneşti) , feast day on august 11
 • Saint Hierarch Peter Mogila, Metropolitan of Kiev and all Rus’,(Sfântul Ierarh Petru Movilă, Mitropolit de Kiev si a Toată Rusia) feast day on December 22

The Venerables

 • The Venerable Antipa of Calapodeşti, Mount Athos and Valaam Monastery. (Sfântul Antipa de la Calapodesti, Muntele Athos si Mânăstirea Valaam).(1816-1882) Feast day on January 10
 • The Venerable Anthony of Iezeru Monastery –Vâlcea country. (Sfântul Cuvios Antonie de la Iezeru Vâlcea). (†1714). Feast day on November 23
 • Saint Venerable George of Cernica Monastery. (Sfântul Cuvios Gheorghe de la Mânăstirea Cernica). (1730 – 1806). Feast day on December 3
 • The Venerable Daniel the Hermit. (Sfântul Cuvios Daniil (Daniel) Sihastrul). (15th century). Feast day on December 18
 • The Venerable Dimitrie the New of Basarabi. (Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Basarabov). (13th century). Feast day on September 27
 • Saint Hierarch Dosoftei, Mitropolitan of Moldavia. (Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei). (1624-1693). Feast day on December 13
 • Saint Venerable Gregory the Decapolit. (Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul). (~785-842). Feast day on November 20
 • The Venerable Germanus of Dobrugea. Sfântul Gherman din Dobrogea). (368-415). Feast day on February 29
 • Saint Venerable John Iacob the Romanian ( the Hozevite). (Sfântul Cuvios Ioan Iacob Românul (Hozevitul)). (1913-1960). Feast day on August 5
 • The Venerable John Cassian the Romanian. (Sfântul Cuvios Ioan Casian Românul). (360-435). Feast day on February 29
 • Saint Venerable John the New of Prislop Monastery. (Sfântul Cuvios Ioan cel Nou de la Mânăstirea Prislop). Feast day on September 13
 • The Venerable Nicodim of Tismana. (Sfântul Nicodim cel Sfinţit de la Tismana). (1320-1406). Feast day on December 26
 • Saint Venerable Onufrie of Vorona. (Sfântul Onufrie de la Vorona).(18th century). Feast day on 9 September
 • Saint Venerable Paraschiva of Iaşi. (Sfânta Cuvioasă Paraschiva de la Iaşi). (1025-1050). Feast day on October 14
 • Saint Venerable Paisios Velicikovski of Neamţ. (Sfântul Paisie Velicikovski de la Neamţ). (1722-1794). Feast day on November 15
 • The Venerable Confessor Sofronie of Cioara. (Sfântul Mărturisitor Sofronie de la Cioara). (18th century). Feast day on October 21
 • Stephen the Greate and Saint. ( Ştefan cel Mare şi Sfânt ). (1433 - 1504). Feast day on July 2
 • Saint Venerable Theodora from Carpathian, of Sihla. (Sfânta Teodora din Carpaţi, Sihla). (17th century) . Feast day on August 7
 • Saint Venerable Basil of Poiana Mărului. (Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului). (1692-1767) Feast day on April 15
 • The Venerable Visarion the Confessor . (Cuviosul Mărturisitor Visarion Sarai Ieromonahul). (18th century). Feast day on October 21

The Martyrs

 • Saint Martyrs Claudiu, Castor, Sempronian and Nicostrat, Feast day on November 9
 • Saint Martyrs Donat and Venust, Feast day on august 21
 • Saint Martyrs Ermil and Stratonic, Feast day on January 13
 • Saints Martyrs Epictet and Astion, Feast day on July 8
 • Saint Martyr Emilian of Durostor, Feast day on July 18
 • Saint Martyr John the Valah, Feast day on May 12
 • Saint Martyr John the New of Suceava, Feast day on June 2
 • Saint Martyr Iuliu Veteranul, Feast day on may 27
 • Saint Martyr Isihie, Feast day on June 15
 • Saint Martyrs Montanus and Maxima, Feast day on March 26
 • Saints Martyr Nicandru and Marcian, Feast day on June 8
 • Saint Martyr Oprea of Săliştea, Feast day on October 21
 • Saint Martyrs Pasicrat and Valentin, Feast day on April 24
 • Saint Philoftheia (Philothea) of Curtea de Argeş, Feast day on December 7
 • Saint Martyr Romul and Saint Martyr Silvan, Feast day on August 21
 • Saint Martyr Sava of Buzău (the Goth), Feast day on April 12
 • Saint Martyr Theodosie of Brazi, Feast day s on September 23
 • Saint Marty Zotic, Atal, Camasis şi Filip of Niculiţel, Feast day on June 4
 • Saints Martys Brâncoveni - Constantin, Stephen, Radu and Mathew, Feast day on August 16