Ion Bria

From OrthodoxWiki
Revision as of 00:46, February 20, 2010 by Inistea (talk | contribs) (New page: Părintele '''Ion Bria''' (1929-2002) a fost preot și profesor de Teologie în Biserica Ortodoxă Română. Părintele Ion Bria s-a născut la 19 iunie 1929, în localitatea Tele...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Părintele Ion Bria (1929-2002) a fost preot și profesor de Teologie în Biserica Ortodoxă Română.

Părintele Ion Bria s-a născut la 19 iunie 1929, în localitatea Telega, judeţul Prahova. A efectuat studii secundare la Liceele din Vălenii de Munte şi Ploieşti, studii superioare la Institutul Teologic din Bucureşti, apoi studii de specializare la Colegiul anglican din Canterbury şi la Facultatea de Teologie din Durham.

A fost, pe rând, profesor la Seminariile Teologice din Buzău şi Bucureşti, asistent la Institutul Teologic din Bucureşti, redactor la Editura Institutului Biblic, asistent, lector şi conferenţiar pentru Omiletică şi Catehetică, apoi profesor titular, prin concurs, la catedra de Misiune şi Ecumenism al Institutului Teologic din Bucureşti. În anul 1965 a fost hirotonit întru diacon şi, în 1969, întru preot.

În perioada 1 aprilie 1973 - 30 iunie 1994, a lucrat la Consiliului Ecumenic al Bisericilor din Geneva, fiind coordonator pentru Studii misionare ortodoxe în Comisia „Misiune şi Evanghelizare”. De asemenea, a fost director al Secţiei „Înnoire şi viaţă parohială”, apoi director executiv al Departamentului „Unitate şi Înnoire” („Credinţă şi Constituţie”), între 1991 - 1994. În această calitate a luat parte la marile reuniuni ecumenice: Adunările generale de la Nairobi (1975), Vancouver (1983), Canberra (1991); conferinţele misionare mondiale: Bangkok (1973), Melbourne (1981); conferinţele „Credinţă şi Constituţie”: Bangalore (1978), Santiago de Compostella (1993). Totodată, a fost invitat să susţină prelegeri despre Ortodoxie şi Ecumenism la Institutele ecumenice din Lyon, Paris, Geneva. Începând cu anul 1976 este profesor invitat la diferite Facultăţi de Teologie şi centre ecumenice din Europa, iar în 1990 a primit titlul de Doctor honoris causa al Facultăţii de Teologie din Presov.

Teologia sa se orientează spre mai multe direcţii: - expunerea contemporană a doctrinei ortodoxe (pentru învăţământul universitar); - conturarea unei „misiologii” ortodoxe, ţinând seama de contextul misionar şi cultural european actual, evaluarea critică a teologiei româneşti în epoca modernă şi contemporană; - a iniţiat un curent în teologia misionară, în jurul temei „Liturghia după Liturghie”.

Părintele Ion Bria a trecut la cele veşnice în 2002, la Bucureşti.