Changes

Jump to: navigation, search

Ipomoni of Loutraki

752 bytes added, 20:30, October 22, 2012
m
Category
* "Saint Hipomoni: History and asmatiki akolouthia" [Archpriest Makrystathis Sotirios, Athens, 1993]
* "Kanon parakletikos & Hairetistirioi oikoi to the Blessed Mother's Saint Hypomone" [Dr. Charalambos Busias, edition of the Holy Monastery of Saint Patapios Loutraki 2007
*«The Holy Monastery of Saint Patapios in Loutraki» [edition of the Metropolis of Corinth, Sikyon, Zemenou, Tarsus and Polyfengous, 2012].
*«The Greek Monasteries» [Ev. Lekkou, Ihnilatis, Athens, 1995].
* "Agiologio of Orthodoxy," [Christos Tsolakidis, Athens, 2001 edition]
* «O Megas Synaxaristis of the Orthodox Church" Saint Patapios, p. (254) - (261) [m Victoras Mattheos, 3rd edition, Metamorfosi Sotiros Monastery, Athens, 1968]
* "Saint Patapios" [Stylianos Papadopoulos, professor of the University of Athens, Holy Monastery of Saint Patapios, Loutraki, Greece, edition 2006).
* "St. Patapios and his miracles," [Dr. Charalambos Busias, edition of Holy Monastery of Saint Patapios Loutraki 2004]
* "Deltos of Miracles of our miraculous father St. Patapios" [Dr. Charalambos Busias, edition of Holy Monastery of Saint Patapios 4th Edition, Loutraki 2011]
== External links ==
[[Category:Greek Saints]]
[[Category: Rulers]]
[[Category:15th-century saints]]
[[el:Υπομονή, Αγία]]

Navigation menu